• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
 • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
 • Trophy Winning
 • Ceritified ( ISO 9005-2010 )
Team
سبد پلاستیکی کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40,5، ارتفاع:17

کد 1125 قدیم معروف به 1800 گرمی - استفاده برای مرغ ، قند ، ماهی و میگو، لبنیات ، میوه ، شیر کیسه ای

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 جدید
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کد 1125 جدید معروف به 1800 گرمی لانه زنبوری - استفاده برای مرغ ، قند ، ماهی و میگو، لبنیات ، میوه ، شیر کیسه ای

Team
سبد پلاستیکی کد 1126
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کد 1126 - معروف به 20 کیلویی میوه - استفاده برای پرتقال لیمو ، مرکبات ، ماهی میگو، قند ، سبزیجات ، خرما ، ابزارالات ، انبار

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1127
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:53، عرض:34، ارتفاع:24

کد 1127 معروف به 20 کیلویی دور بسته - استفاده برای میوه ، ابزار ، ماهی میگو ، پیچ و مهره ، خرما

Team
سبد پلاستیکی کد 1128
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:21

کد 1128 - استفاده برای لبنیات ، ابزار الات ، پیچ و مهره

Team
سبد پلاستیکی کد 1129
وزن: 1300 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

کد 1129 - استفاده برای لبنیات ، مرغ و گوشت ، خرما ، ورمی کمپوست

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 قدیم
وزن: 2500 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کد 1130 قدیم معروف به دو و نیم کیلویی - استفاده برای مرغ و گوشت ، ماهی میگو ، سبزیجات ، خرما ، مصارف صنعتی ، پارچه ، کفش و چرم

Team
سبد پلاستیکی کد 1130 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کد 1130 جدبد - استفاده برای مرغ و گوشت ، ماهی میگو ، سبزیجات ، خرما ، مصارف صنعتی ، پارچه ، کفش و چرم

Team
سبد پلاستیکی کد 1133قدیم
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کد 1133 معروف به چهل کیلویی - استفاده برای ماهی میگو - مرغ و گوشت ، ابزار و قطعات ، لوستر سازی ، خوردرو سازی

Team
سبد پلاستیکی کد 1133 جدید
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کد 1133 جدید معروف به چهل کیلویی - استفاده برای ماهی میگو - مرغ و گوشت - ابزار و قطعات - لوستر سازی - خوردرو سازی

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1134
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:54، عرض:41، ارتفاع:14

کد 1134 - استفاده برای ماست - شیر - ورمی کمپوست - میوه - الوچه و لواشک - قطعات صنعتی - انجماد میگو

Team
سبد پلاستیکی کد 1135
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:13.5

کد 1135 - استفاده برای محصولات پروتئینی بشقابی - مرغ و گوشت - ماهی میگو- میوه - لبنیات- ماست - شیر

Team
سبد پلاستیکی کد 1136
وزن: 1750 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

کد 1136 - استفاده برای لبنیات ، ابزار الات - پارچه - ماهی میگو - ماست دبه ای - شیر کیسه ای

Team
سبد پلاستیکی کد 1137
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:33، عرض:33، ارتفاع:27

کد 1137 - معروف به پری پک استفاده برای شیر کیسه ای - ماست دبه ای - مصارف صنعتی - پیچ و مهره - مایع تخم مرغ

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 قدیم
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کد 1138 قدیم معروف به دو کیلویی - استفاده برای مرغ و گوشت - ماهی میگو - شیشه - خرما - ابزار الات

Team
سبد پلاستیکی کد 1138 جدید
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

سبد 1138 جدید -استفاده برای مرغ و گوشت - ماهی میگو - شیشه - خرما - ابزار الات

Team
سبد پلاستیکی کد 1139
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

کد 1139 معروف به سبد فانتزی - استفاده برای نان سبزی الایشات دام و طیور ورمی کمپوست قارچ کیف و کفش محصولات چرمی

Team
قفس مرغ کشتارگاهی کد 1140 قدیم
وزن: 5150 گرم

(ابعاد: (طول:73، عرض:54، ارتفاع:30

کد 1140 - قفس حمل مرغ زنده و بلدرچین ،اردک

Team
سبد پلاستیکی مرغ زنده کد 1140 جدید
وزن: 5100 گرم

(ابعاد: (طول:73، عرض:54، ارتفاع:30

کد 1140 جدید - قفس لانه زنبوری با سوراخ های ریز ویژه حمل بلدرچین زنده

Team
سبد پلاستیکی 1141
وزن: 2000 گرم

(ابعاد:(طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کد 1141 - معروف به 20 کیلویی ماهی - استفاده برای ماهی میگو گوشت مرغ لوستر سازی مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1142
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:54، عرض:41، ارتفاع:14

کد 1142 - استفاده برای لبنیات ، خرما ، ورمی کمپوست - مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1143
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:50، عرض:36، ارتفاع:13.5

کد 1143 - استفاده برای میوه - خرما - لبنیات - ورمی کمپوست - انجماد میگو

Team
سبد پلاستیکی کد 1144 کف بسته
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:13

کد 1144 کف بسته - استفاده برای خرما - میوه - لبنیات - سفال

Team
سبد پلاستیکی کد 1144 کف باز
وزن: 750 گرم

(ابعاد:(طول:53، عرض:33، ارتفاع:13

کد 1144 کف باز - استفاده برای خرما - میوه - لبنیات - ورمی کمپوست

Team
سبد پلاستیکی کد 1145
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کد 1145 - استفاده برای لبنیات - الایشات دام و طیور - خرما - میوه

Team
سبد پلاستیکی کد 1149
وزن: 1400 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کد 1149 - معروف به سبد چی و راستی - استفاده برای میگو ماهی - خرما - گلخانه

Team
سبد پلاستیکی کد 1150
وزن: 1700 گرم

(ابعاد:(طول:58، عرض:38، ارتفاع:21

کد 1150 - معروف به چپ و راستی - استفاده برای میگو ماهی- خرما - مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1152
وزن: 3100 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:42، ارتفاع:38

کد 1152 - استفاده برای ماهی- مصارف صنعتی - قطعات خودرو- لوازم رایانه

Team
سبد پلاستیکی کد 1153
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:42، ارتفاع:38

کد 1153 - استفاده برای ماهی - کاهو - مصارف صنعتی - قطعات خودرو

Team
سبد پلاستیکی کد 1155
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کد 1155 - استفاده برای انبار و ایجاد قفسه لوازم صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1159
وزن: 3450 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

کد 1159 - استفاده برای ماهی - سبزیجات - لوازم صنعتی - چرم - لوستر سازی

Team
سبد پلاستیکی کد 1162
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کد 1162 - استفاده برای ماهی - لوازم صنعتی - مرغ

Team
سبد پلاستیکی کد 1131
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

کد 1131 - معروف به 18 کیلویی میوه - استفاده برای سیب - پرتقال - لیمو - گوجه

Team
سبد پلاستیکی کد 1132
وزن: 500 گرم

(ابعاد: (طول:39، عرض:27، ارتفاع:19

کد 1132 - معروف یه 14 کیلویی - استفاده برای سیب - پرتقال - گوجه

Team
سبد پلاستیکی کد 1164
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:17

کد 1164 - استفاده برای میگو - ماست - شیر - گوشت - مرغ -الایشات دام وطیور - ماهی میگ

Team
سبد پلاستیکی کد 1165
وزن: 1150 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:47، ارتفاع:8

کد 1165 - طبق انگور - خشک کردن انگور و کشمش

Team
سبد پلاستیکی کد 1168
وزن: 850 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:7

کد 1168 - استفاده برای دستگاه میوه خشک کن - سبزی - جوانه گندم

Team
سبد پلاستیکی کد 1146
وزن: 300 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:17

کد 1146 - سبد سه رج - سبد میوه - خرما - مرکبات

Team
سبد پلاستیکی کد 1147
وزن: 270 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:12

کد 1147 - سبد دو رج - استفاده برای میوه

Team
سبد پلاستیکی کد 1148
وزن: 150 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:29، ارتفاع:9

کد 1148 - سبد یک ردیفه استفاده برای پرتقال - کیوی - سیب - انار - هلو

Team
سبد پلاستیکی کد 1151
وزن: 1100 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:35

کد 1151 - سبد کاهویی - ملون - خربزه - هندوانه

Team
سبد پلاستیکی کد 1154
وزن: 550 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

کد 1154 - سبد 18 کیلویی - استفاده برای پرتفال - سیب - گوجه - خرما - انار

Team
سبد پلاستیکی کد 1160
وزن: 400 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:13

کد 1160 - استفاده برای میوه گل و گیاه - خرما

Team
سبد پلاستیکی کد 1161
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کد 1161 - سبد 20 کیلویی کاهو - استفاده برای کاهو- سبزی - ملون - طالبی - خربزه - هندوانه

Team
سبد پلاستیکی کد 1163
وزن: 350 گرم

(ابعاد: (طول:47، عرض:30، ارتفاع:10

کد 1163 - استفاده برای انار - پرتقال - سیب - هلو

درباره

شایان اعتماد

شرکت و کارخانجات تولیدی، صنعتی شایان اعتماد با بيش از نیم قرن سابقه درخشان پيشرو در زمينه توليد انواع قطعات صنعتي پلاستيکي و ايجاد سهولت در فروش محصولات توليدي ، فعاليت خود را در زمينه تامين سبد و جعبه های (باسکت) مورد نياز کارخانجات صنايع لبني ، آبزیان ، غذايي ، کشاورزي، صنعتی، خودروسازي و ... آغاز نموده است و در اين مسير ضمن توجه به ارتقاء هر چه بيشتر کمي و کيفي محصولات ، فعاليتها ، بهبود فرآيندها را نيز مد نظر قرار داده است. شرکت شایان اعتماد با تجهیز خطوط تولید خود به دستگاههای فوق مدرن تزریق پلاستیک که توانائی تولید قطعات تا وزن 15 کیلوگرم را دارا می باشند پتانسل تولید خود را افزایش داده است

ادامه مطلب
Image
محصولات و خدمات

دریک نگاه

Image

پالت های پلاستیکی

تولید انواع پالت های پلاستیکی

 • Material ,
 • Engineering
Image

بازسازی و نوسازی

بازسازی و نو سازی ماشین آلات صنعتی

 • Material ,
 • Engineering
Image

سبد پلاستیکی

طراحی و تولید انواع سبد و جعبه های صنعتی

 • Material ,
 • Engineering
Image

ماشین آلات صنعتی

واردات و فروش انواع ماشین آلات

 • Material ,
 • Engineering

جهت سفارش سریع

و دریافت اطلاعات بیشتر باما تماس حاصل فرمائید

تماس با ما

تولید اختصاصی با لوگو

شرکت شایان اعتماد با استفاده از طراحی رنگ های مورد نیاز مشتری و همچنین تولید محصول با ‏لوگو و آرم مشتری خود را به یکی از محبوب ترین برندهای صنعت پلاستیک تبدیل کرده است و ‏طبق درخواست مشتریان آمادگی خود را جهت ارائه خدماتی اعلام می دارد.‏

ادامه

همه چیز درباره

صنعت پلاستیک

Image

در مورد پلاستيک هاي طبيعي ميتوان به موادي چون رزين ها-بيومين ومثلاک اشاره کرد در مورد پلاستيک ‏هاي نيمه ‏مصنوعيبه ماده اي چون گازئين که ريشه ي اصلي آن

ادامه

Image

اولين بار در سال 1862 برادران هايت موفق به توليد سلولوئيد شدند و در حدود 40 سال بعد شخصي به نام ‏باکلند موفق به ‏توليد باکليت شد و در حد فاصل سالهاي 1921 تا 1928 بعضي از نايلونها و ‏

ادامه

Image
جعبه پلاستیکی

CEO at shayanetemad

شرکت پلاستیکی سازی شایان اعتماد انواع جعبه پلاستیکی با کاربردهای متنوع و سایزهای مختلف را به ‏بازار عرضه می نمایند‎‏. کاربردهای جعبه پلاستیکی موارد زیادی را شامل می شوند و ‏‏‏

ادامه

Image
سبد پلاستیکی میوه

CEO at shayanetemad

سبد میوه‎ ‎ساخت شرکت شایان اعتماد در رنگ های مختلف تولید می شود . این رنگ بندی زیبا یاعث زیبا تر ‏شدن قفسه ‏های فروشگاه ها می شود

ادامه

Image
پلاستیک چیست؟

CEO at shayanetemad

پلاستیک محصولی است که به منظورهای مختلفی بکار می رود.پلاستیک ممکن است سخت یا نرم باشد ‏شفاف یا مات ‏باشد.می تواند شبیه چوب یا چرم یا ابریشم بنظر آید.می تواند در ساخت اسباب بازی یا ‏دریچه های قلب بکار رود.در حال ‏حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ نوع پلاستیک

ادامه

Image
سبد پلاستیکی

CEO at shayanetemad

پلاستیک محصولی است که به منظورهای مختلفی بکار می رود.پلاستیک ممکن است سخت یا نرم باشد ‏شفاف یا مات ‏باشد.می تواند شبیه چوب یا چرم یا ابریشم بنظر آید.می تواند در ساخت اسباب بازی یا ‏دریچه های قلب بکار رود.در حال ‏حاضر بیش از ۱۰۰۰۰ نوع پلاستیک

ادامه