• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

دستگاه پرس

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
پرس ضربه ای 63
وزن: 63 تن

خاموش-سال ساخت:1989-کشور سازنده:روسیه

Team
پرس ضربه ای 63
وزن: 63 تن

خاموش-لنگ متغیر-1992-میز بزرگ-روسیه

Team
پرس ضربه ای 63
وزن: 63 تن

پرس ضربه ای 63 تن-خاموش-1989-روسیه-

Team
دستگاه پرس 160 تن
وزن: 160 تن

لنگ متغیر-فلکه پشت-سیفرم-کورس16 سانت-میزو اسلاید بزرگ1993روسیه

Team
دستگاه پرس 16 تن
وزن: 16 تن

پرس 16 تن ضربه ای-سال ساخت:1986

Team
دستگاه پرس 100 تن
وزن: 250 تن

پرس 100 تن خرس نشان -مکانیک-بدون شیر باد ده-روسیه

Team
دستگاه پرس 250 تن
وزن: 250 تن

پرس 250 تن-erufort-خاموش-ابعاد میز:125*80-c frame -سال ساخت:1980آلمان

Team
دستگاه پرس ضربه ای 16 تن
وزن: 16 تن

پرس ضربه ای 16 تن

Team
دستگاه پرس ضربه ای 160 تن
وزن: 160 تن

پرس ضربه ای 160 تن-ابعادمیز:100*70-لنگ متغیر-1988-روسیه

Team
دستگاه پرس ضربه ای 40 تن
وزن: 40 تن

سال ساخت:1986-کشور سازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس دروازه ای
وزن: 250 تن

هیدرولیک-میز125-خاموش-مدل1991یوگوسلاوی-باکوشن زیر

Team
دستگاه پرس ضربه ای 63 تن
وزن: 63 تن

سال ساخت:1989-کشور سازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس ضربه ای 63 تن
وزن: 63 تن

سال ساخت:1992-کشور سازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس ضربه ای 63 تن
وزن: 63 تن

سال ساخت:1988-کشور سازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس 100 خراسان
وزن: 100 تن

پرس 100 تن خرس نشان -مکانیک-بدون شیر باد ده-کشورسازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس ضربه ای 25 تن
وزن: 25 تن

پرس ضربه ای 25 تن-سال ساخت:1986-کشور سازنده:روسیه

Team
دستگاه پرس ضربه ای 40 تن
وزن: 40 تن

پرس ضربه ای 40 تن