• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد جعبه پلاستیکی

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

سبد جعبه پلاستیکی

درباره سبد جعبه پلاستیکی

طراحی و ساخت قالبهای‎ ‎تزریق پلاستیک‎ ‎از از جمله فعالیتهای صنعتی می باشد که اقدام به آن نیازمند یک بررسی اصولی ‏و سیستماتیک می باشد که به وسیله آن بتوان در حداقل زمان ممکن با صرف یک هزینه معقول اقدام به طراحی و ساخت ‏قالب نمود. در بیشتر قالبسازی های صنایع کوچک کشور هنوز روش طراحی سنتی حاکم بوده و با توجه به وجود، سخت ‏افزار و نرم افزارهای حرفه ای در زمینه طراحی و قالب سازی کمتر از آن بهره برداری می شود. رشد روز افزون صنایع ‏در دنیا و ایجاد رقابت شدید در عرصه تولید، لزوم بکار گیری از دانش و فناوری های نوین را در عرصه تجارت جهانی ‏طلب می کند. در این مسیر اگر در خواب غفلت فرو رفته و سعی در کاهش شکاف علمی و تکنولوژیک خود با دانش و ‏فنااوری دنیا نداشته باشیم در آینده ای نزدیک اختلاف موجود به مقدار قابل توجه ای خواهد رسید که امکان جبران آن بسیار ‏سخت می باشد.

صنایع تولیدی صبوری با بکار گیری چهار نرم افزار قدرتمند Mechanical desktop ،Edge cam، ‏Power mill ، ‏Mold flowدر مراحل مختلف طراحی ، ساخت .و ارزیابی قالب در کنار بکار گیری ماشینهای CNC سعی در کاهش ‏فاصله خود با صنعت روز دنیا در زمبینه ساخت قالب تزریق پلاستیک دارد. کلیه فرایند طراحی و ساخت قالب به وسیله ‏نرم افزارMS Projectدر مراحل مختلف کنترل می شود. قالب ساخته شده قبل از آخرین مرحله یعنی آبکاری و سخت ‏کاری، به وسیله دستگاه تست قالب مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. کاربرد سیستماتیک ابزارهای مهندسی صنایع و ‏مهندسی مکانیک موجب بالا رفتن ضریب اطمینان در طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک شده است که با ‏بکارگیری آن می توان در یک زمان مشخص با صرف هزینه ای بهینه و حداقل وجود ضایعات ممکن قالبهای مورد نظر را ‏ساخت. در این مقاله سعی شده است که مراحل مختلف طراحی و ساخت قالب در صنایع تولیدی صبوری را به تفصیل ‏توضیح داده و مزیتهای روشهای بکار رفته در کارخانه را توضیح داد.

مراحل ساخت قالب در صنایع تولیدی صبوری به شرح ذیل ( نه مرحله) می باشد.

‏1‏- تهیه نقشه، اسناد و مدارک معتبر از مشتری

پس از انجام امکان سنجی مربوطه در مورد وجود تجهیزات و توانایی لازم جهت ساخت قالب در فاز مقدماتی ، در این ‏مرحله بر مبنای قرارداد منعقده با مشتری کلیه اطلاعات مربوط به قطعه مورد قرارداد از قبیل نقشه، مدارک فنی مربوط به ‏مواد اولیه، محل قرار گیری ، نوع و شرایط کار کرد قطعه، تست ها و موارد کنترل کیفی قطعه((test planو نیز موارد ‏حائز اهمیت در بکار گیری قطعه بصورت مکتوب از مشتری اخذ گردیده و در پایان این مرحله مشتری و کارخانه در مورد ‏تمام موارد حائز اهمیت به توافق خواهند رسید و هیچ گونه شبهی در این زمینه باقی نخواهد ماند. نمونه ای از اسناد اخذ شده ‏از مشتری به صورت شکل زیر می باشد.

شکل- 1: نقشه و تست پلن بست موتور ملی

‏2‏- تهیه نقشه سه بعدی (3‏D) از قطعه مورد قرار داد و اخذ تایید مشتری

در این مرحله با توجه به بررسی نقشه ها، مدارک و نمونه قطعه، با استفاده از نرم افزارMechanical Desktopنقشه ‏های سه بعدی قطعه تهیه شده و پس از بررسی و رفع اشکلات احتمالی نقشه نهایی به تائیدکتبی مشتری می رسد. نمونه ای ‏از نقشه سه بعدی تهیه شده در شکل زیر ملاحظه می شود.

شکل-2 نقشه سه بعدی تهیه شده از قطعه بست موتور ملی

‏3‏- تهیه و ارائه گانت چارت زمان بندی ساخت قالب 

در این مرحله برای طراحی وساخت قالب و مکانیزمهای مربوط به عملکرد قالب، زمان بندی معینی در نظر گرفته و با ‏استفاده از نرم افزار Ms Project عملیات کنترل پروژه توسط مدیر قالب سازی انجام گرفته و در زمان معین شده عملیات ‏ساخت قالب انجام می گردد. نمونه ای از کنترل پروژه انجام شده برای یک قالب ساخته شده در شکل زیر ملاحظه می ‏گردد.

شکل- 3 کنترل پروژه ساخت قالب قطعه بست موتور ملی

‏4‏- طراحی قالب و مکانیزم عملکرد آن

طراحی قالب و تعیین مکانیزم عملکرد آن اساسی ترین مرحله ساخت یک قالب می باشد که دقت نظر و تجربه زیادی را ‏جهت حصول موفقیت طلب می کند. در صنایع تولیدی صبوری این مرحله توسط مدیر قالب سازی و بر مبنای دانش و ‏تجربه موجود و نمونه های مشابه ساخته شده قبلی انجام می گردد.

‏5‏- مدلینگ قالب در کامپیوتر بصورت تفکیکی و کامل

پس از مرحله طراحی قالب با استفاده از نرم افزار Mechanical Desktop مدلینگ کلیه قسمتهای قالب به صورت تفکیکی ‏و کامل انجام شده و قالب آماده بررسی فرایند تولید قطعه می شود. نمونه ای از مدلینگ قالب بصورتهای تفکیکی و کامل در ‏شکل زیر ملاحظه می شود.

شکل -4 مدلینگ قالب قطعه بست موتور ملی

‏6‏- تحلیل فرایند تولید قطعه در قالب

در این مرحله پس از مدلینگ قسمتهای مختلف قالب و مونتاژ آن فرایند تولید قطعه و نحوه پرشدن حفره های قالب با استفاده ‏از نرم افزار Mold Flow تجزیه و تحلیل شده و با شبیه سازی شرایط تولید در یک ماشین تزریق پلاستیک کلیه ‏مخاطرات احتمالی از قبیل وجود هوا، تزریق ناقص و توزیع حرارت قسمتهای مختلف قطعه در هنگام تولید توسط نرم افزار ‏مذکور بررسی شده و اصلاح می شود. نمونه ای از کاربرد نرم افزار Mold Flow در شکل زیر ملاحظه می گردد.

شکل- 5 کاربرد نرم افزارMold Flowبرای مدل سازی فرایند تولید قطعه بست موتور ملی

‏7‏- مرور طراحی، مدل ساخته شده و مکانیزم های عملکرد قالب در کامپیوتر

آخرین مرحله قبل از ساخت قالب در کارگاه ، مرور طراحی ، مدل های ساخته شده و مکانیزمهای عمل کننده در قالب می ‏باشد. این کار توسط مدیر قالب سازی انجام شده و آخرین اصلاحات احتمالی نیز در قالب لحاظ می گردد.

‏8‏- تهیه فولاد (Material) برای ساخت قالب

به منظور دستیابی به کیفیت بالا و دوام عملکرد قالب از فولاد های دارای شناسنامه و مناسب قالبهای تزریق پلاستیک ‏استفاده می شود. فولادهای 2312 و 718 از جمله فولادهای سردکار آلیاژی می باشند که از سختی مناسبی برخوردار بوده ‏و علاوه بر خوش تراشی از قابلیت پولیش کاری بالا مناسبی برخوردار می باشند. این نوع فولادها به واسطه آبکاری رفت ‏و برگشتی که دارند بعد از ساخت قالب، بغیر از آبکاری های ضد سایشی و گرم نیازی به آبکاری سخت ندارند.

‏9‏- ساخت قسمتهای مختلف قالب با CNC

تمام مراحل ساخت قسمتهای مختلف قالب و مدلهای مربوط به عملیات اسپارک با کمک نرم افزار هایEdge Camو‎ ‎Power Mill توسط دستگاه CNC انجام می شود. کاربرد مجموعه ذکر شده علاوه بر افزایش قابل توجه سرعت ‏ماشینکاری، موجب کنترل بسیار دقیق ساخت و حدف خطاهای احتمالی و اپراتوری می شود.علاوه بر آن بدون استفاده از ‏نرم افزارها و سیستم فوق امکان ساخت قالبهای پیچیده وجود ندارد. نمونه ای از ماشین کاری در حال انجام توسطCNCدر شکل زیر ملاحظه می گردد.

شکل 6- نمونه ای از ماشین کاری توسطCNCبرای قالب قطعه بست موتور ملی

‏10‏- مراحل تکمیلی ساخت قالب در کارگاه

مرحله بعدی انجام عملیات تکمیلی نظیر اسپارک کاری قالب درحال ساخت می باشد که فعالیتهای فوق توسط ماشین ‏ابزارهای متداول در صنعت توسط اپراتورهای ماشینکار انجام می گردد. نمونه ای از اسپارک کاری را در شکل زیر ‏ملاحظه می کنید.

شکل-7 عملیات اسپارک قالب قطعه بست موتور ملی

‏11‏- تست قالب ساخته شده به وسیله دستگاه تست قالب

پس از ساخت و مونتاژ قسمتهای مختلف قالب به منظور اطمینان از آب بندی مناسب قالب از دستگاه تست قالب (شکل زیر) ‏استفاده می شود و با استفاده از جریان پارافین کنترلهای لازم قسمتهای سمبه و ماتریس انجام شده و آب بندی ها کنترل می ‏شود. لازم بذکر است دستگاه مذکور به تعداد خیلی محدود در صنعت خودرو سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل-8 دستگاه تست قالب در حال کار

‏12‏- آبکاری و سخت کاری های نهایی قالب

آخرین مرحله ساخت قالب مرحله آبکاری و سخت کاری های مربوط به قسمتهای متحرک قالب می باشد که این مرحله پس ‏از تولید آزمایشی و تائید کتبی مشتری انجام خواهد شد.

در مجموع مزیت های ملاحظه شده در طراحی و ساخت قالب های تزریق پلاستیک در صنایع تولیدی صبوری نسبت به ‏شرکتهای همکاربه شرح زیر ملاحظه می شود:

‏1‏- تحت کنترل بودن دقیق تمامی مراحل طراحی وساخت قالب.

‏2‏- وجود سیستم مهندسی در اخذ، ثبت و نگهداری نقشه ها ومدارک مشتری.

‏3‏- تهیه مدارک فنی ونقشه های ساخت برای قطعه و قالبهای مورد قرارداد جهت کنترل بهتر قالب و سهولت تعمیرات ‏احتمالی.

‏4‏- بکارگیری چهار نرم افزار در طراحی ، مدلینگ، ساخت و شیبه سازی فرایند تولید قطعه در قالب به منظورحذف ‏ضایعات احتمالی و کاهش زمان ساخت قالب.

‏5‏- بکار گیری فولاد های شناسنامه دار مخصوص قالب های تزریق پلاستیک جهت ساخت قالب.

‏6‏- بررسی آب بندی قالب های ساخته شده با دستگاه تست قالب.

‏7‏- کاهش قابل ملاحظه طراحی و ساخت قالب به حداقل زمان ممکن.