• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی صنعتی

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1162
وزن: 2350 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1159
وزن: 3450 گرم

(ابعاد: (طول:75، عرض:50، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1155
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: ابزار الات و انبار

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1125 جدید
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1141 قدیم
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1152
وزن: 3100 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:43، ارتفاع:38

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1153
وزن: 2700 گرم

(ابعاد: (طول:63، عرض:43، ارتفاع:38

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1130 جدید
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1133 جدید
وزن: 2650 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی صنعتی کد 1133 قدیم
وزن: 2650 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1128
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی آبزیان کد 1127
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:53، عرض:34، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1136
وزن: 1750 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی

Team
سبد پلاستیکی کد 1137
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:33، عرض:33، ارتفاع:27

کاربرد: مخصوص مصارف صنعتی