• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی لبنیات

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1126
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1128
وزن: 1300 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:21

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1129
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1134
وزن: 1200 گرم

(ابعاد: (طول:54، عرض:41، ارتفاع:14

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1136
وزن: 1750 گرم

(ابعاد: (طول:45، عرض:36، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1137
وزن: 1250 گرم

(ابعاد: (طول:33، عرض:33، ارتفاع:27

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1142
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:53، عرض:41، ارتفاع:14

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1143
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:50، عرض:36، ارتفاع:13.5

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات

Team
سبد پلاستیکی لبنیات کد 1145
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل لبنیات