• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی میوه

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی سبزی کد 1159
وزن: 3450 گرم

(ابعاد: (طول:75، عرض:50، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1163
وزن: 350 گرم

(ابعاد: (طول:47، عرض:30، ارتفاع:10

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1161
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1154
وزن: 550 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1144 جدید
وزن: 900 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:13

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1146 جدید
وزن: 300 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1147 جدید
وزن: 270 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:12

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1148
وزن: 150 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:9

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1126
وزن: 1450 گرم

(ابعاد: (طول:52، عرض:33، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1139
وزن: 2600 گرم

(ابعاد: (طول:75.5، عرض:50، ارتفاع:24

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی میوه کد 1131
وزن: 800 گرم

(ابعاد: (طول:49، عرض:30، ارتفاع:19

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی کد 1151
وزن: 1100 گرم

(ابعاد: (طول:60، عرض:40، ارتفاع:35

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی کد 1132
وزن: 500 گرم

(ابعاد: (طول:39، عرض:27، ارتفاع:19

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات

Team
سبد پلاستیکی کد 1160
وزن: 400 گرم

(ابعاد: (طول:37، عرض:26، ارتفاع:13

کاربرد: مخصوص حمل میوه و سبزیجات