• تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد
  • 07am-07pmساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه
  • Trophy Winning
  • Ceritified ( ISO 9005-2010 )

سبد پلاستیکی پروتئین

به وب سایت شرکت و کارخانجات تولیدی صنعتی شایان اعتماد خوش آمدید.‏

Team
سبد پلاستیکی پروتئین کد 1125 قدیم
وزن: 1700 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین

Team
سبد پلاستیکی پروتئین کد 1130 جدید
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین

Team
سبد پلاستیکی پروتئین کد 1130 قدیم
وزن: 2550 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:31

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین

Team
سبد پلاستیکی پروتئین کد 1135
وزن: 1400 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:13.5

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین

Team
سبد پلاستیکی پروتئین کد 1138
وزن: 2000 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:25

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین

Team
سبد پلاستیکی کد 1125 جدید
وزن: 1800 گرم

(ابعاد: (طول:61، عرض:40.5، ارتفاع:17

کاربرد: مخصوص حمل پروتئین