سبد پلاستیکی – بسته بندی مرغ – سبد کشتارگاهی کد 1135

بعاد : 13/5×40/5×61
وزن : 1400 گرم