تراش CNC هیوندای مدل skt100

 • s=”yoast-text-mark”>e=”list-style-type: none;”><ul>
 • سال ساخت:2
 • 004</li>&amp;amp;amp;amp;amp;lt;li>کنترل:OI

-TB

 • X:420</li

 

  >

 • Z:320
 • سه نظام 160
 • بسته42mmقطر گلویی
  4500rpm
 • ماکزیمم سرعت اسپیندل.
 • درایو آلفا
 • تارت سرو هیدرولیک
 • 10ابزار
 • دارای مرغک