درخواست همکاری

در صورتی که مایل به همکاری با مجموعه شایان اعتماد هستید ، لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید :

آیا در زمینه کاری ما تجربه ای داشته اید ؟(ضروری)
Max. file size: 1,000 MB.
لطفاً توضیح کاملی از درخواست خود را در این قسمت یادداشت نمائید.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .