سبد صادراتی کد 1164

ابعاد : 17×40×60
وزن : 1450 گرم