سبد پلاستیکی 1700 گرمی کشتاری کد : 1125 قدیم

ابعاد : 17×40/5×61
وزن : 1700 گرم