پرس 160 تن هیدرولیک

مشخصات دستگاه پرس 160 تن هیدرولیک
کشور سازنده: روسیه
ابعاد میز:63*80
کورس:53
وضعیت دستگاه: روشن