بورینگ برند شرمن

  • بورینگ 110
  • کشور سازنده: آلمان
  • برند: sherman
  • حرکت محورها1000×1200×2000
  • اندازه میز:1400*1200
  • ‘گلویی110-مورس6
  • اسپندل یک متر