دایکاست 400 تن روسی

  • نام محصول: دایکاست 400 تن روس
  • سال ساخت: 2016
  • تعداد فاز: دارای فاز سوم
  • فاصله بین تایبار: 63*63
  • کشور سازنده: روسیه