دایکاست 1100 تن

دایکاست 1100تن

  • سال ساخت:1988
  • کشور سازنده:چک
  • فاصله بین میل:105