سبد فانتزی کد 1179

ابعاد : 14×50×75
وزن : 1900 گرم