سبد پلاستیکی – سبد آرسیل – سبد 4 دسته کد 1143

ابعاد : 13/5×36×50
وزن : 900 گرم