سبد کرم میلورم کد 1172

ابعاد : ۱۲×۴۰×۶۰
وزن : ۱۵۰۰ گرم