ماردون زن

سنگ ماردون زن
مدل:3m451
طول150 سانتیمتر
سنتر 25 سانتیمتر
سال ساخت:1983
کشور سازنده: روسیه