فرز سه محور bridgebepoart مدل VMC 560

فرز سه محور bridgebepoart مدل VMC 560

X=580 – Y=410 – Z=480 mm

اسپیندل: rpm 0006 – 40
ابعاد میز کار: 840×420 mm
وزن دستگاه: 2600
کنترل هایدن 2500
باکس