پرس 400 تن وارونژ

پرس 400 تن وارونژ

  • مدل : KB2536
  • بازی 40 سانت
  • سال ساخت: 1981
  • کشور سازنده:روسیه
  • فشار:400تن
  • تعدادضربه:25دردقیقه
  • قدرت موتوراصلی:40کیلو وات
  • وزن پرس:32تن
  • ابعامیز:100*100