دستگاه تراش CNC دوو puma 10 S

 • کشور سازنده: کره جنوبی
 • سال ساخت:1988</li>
 • X:400
 • Z:650</l
 • i>
 • سه نظام:250
 • گلویی:65
 • ریل تخت
 • کنترل: فانوکOT
 • مرغک دارد
 • 12 ابزاره
 • تارت هیدرولیک