تراش سی ان سی فمکو WNCL-20

تراش سی ان سی فمکو WNCL-20

Z: 500 X: 400
کنترل: فانوک OT /دارای سفاله کش
سه نظام : 250
دارای مرغک
تعداد ابزار : 12
باکس-مورب -گلویی: 70
دور اسپیندل : حدودا 3500 دور در دقیقه
دارای گیربکس (یعنی دستگاه سرعتی است) -تارت هیدرولیک