تراش سی ان سی مازاک integrex 30

تراش سی ان سی مازاک integrex 30

سال ساخت:1995
کشور سازنده:ژاپن
کنترل مازاترول -میلترن(هم تراش و هم فرز)
سه نظام 250
Z: 1000 X: 400
تراشی است که هم محور Y دارد و هم محور C
20 عدد ابزار دارد
کانویر دارد/ مرغک دارد/ بار فیدر ندارد