تراش سی ان سی johnford TC50

تراش سی ان سی johnford TC50

X : 400
Z : 1200
دور اسپیندل : 3000
کنترلر: فانوک OT
تارت برقی/محورها باکس/مرغک دارد/12 ابزاره
سه نظام : 350