تراش CNC دوو LYNX 220

 

 • سال ساخت:2005</li>

 

  • <l

i style=”list-style-t

  ype: none;”>

  • <

li>

  • کشور سازنده:کره جنوبی</

li>

 • X:300</li&g

 

  t;

 • Z:350
 • سه نظام200
 • گلویی:62
 • درایو آلفا
 • 12 ابزار
 • مرغک دار
 • لینیر
 • سفاله کش دارد