تراش CNC دوو PUMA 6

 • سال ساخت:1993
 • کشور سازنده:کره جنوبی
 • کنترل: فانوک OT
 • X:300
 • Z:400
 • ‘گلویی42
 • قطر سه نظام200
 • تارت:سرو هیدرولیک
 • 12 ابزاره
 • لینیر
 • مرغک و سفاله کش دارد