تراش CNC سامسونگ Sl-25

  • سال ساخت: 1995
  • کشور سازنده:کره جنوبی
  • x:380
  • z:500
  • گلویی: 70
  • کنترل: فانوک ot
  • سه نظام: 250
  • 12 ابزاره
  • مرغک دارد-تارت هیدرولیکی-باکس