دستگاه شیپینگ 32

دستگاه شیپینگ 32

  • شیپینگ 32
  • سال ساخت:1987
  • مدل : TOS OHA 32NC
  • حداکثر قطر چرخ دنده: 320 م م
  • حداکثر عرض دندانه:80 م م
  • مدول:6 م م
  • فلورتایپ از 32 سانت به بالا